Tilaa betoniaOta yhteyttä

Vihreä betoni

Kestävä ja kierrätettävä betoni on luonnollinen valinta.

Betonirakentaminen on myös ekologisesti kestävää

Lyhyellä tähtäimellä monet materiaalit voivat vaikuttaa betonia ekologisemmilta. Betoni on kuitenkin arkkitehtonisesti monimuotoinen materiaali ja hyvin  toteutettu betonirakenne kestää vuosikymmeniä ja jopa -satoja ilman suurempaa huoltoa. Vihreä betoni on luonnollinen valinta.

Betoni on luonnonmukainen ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, kun huomioidaan sen kokonaiselinkaari.

Betoniala panostaa ympäristöystävällisyyteen

Betoniteollisuus toteuttaa ympäristötavoitteitaan ja kehittää elinkaariajattelun pohjalta sekä oman toimintansa ympäristömyötäisyyttä että betonirakennusten kestävyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet

Tavoitteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös raaka-ainetoimittajat ja tilaajat toimivat ympäristömyötäisesti ja samoja tavoitteita tukien.

Luonnollinen betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali

Betoni valmistetaan luonnonmateriaaleista. Sementtiä, vettä ja kiveä löytyy lähes kaikkialta, joten betonia voidaan tuottaa siellä missä sitä tarvitaan ja kuljetushaitat jäävät pieniksi. Ja koska se on luonnontuote on betoni käyttöikänsä lopussa kierrätettävää ja lopulta luonnossa hajoavaa.

Tiivis betoni säästää lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Se on ääneneristykseltään hyvä, eikä siitä irtoa sisäilmaan päästöjä. Betonirakenne ei myöskään säteile, pala, lisää palokuormaa tai homehdu, joten se on turvallinen vielä vuosisatojenkin päästä. Siksi vihreä betoni on luonnollinen valinta rakentajalle.

Uusiutuva energia tekee ASV:n betonintuotannosta ekologisempaa

ASV:n tuotanto on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Modernit valmistusmenetelmät ja prosessit ovat laskeneet betoninvalmistuksen energiantarvetta yli 30 % viimeisten vuosikymmenten aikana, minkä lisäksi valimolla on myös hakelämpökeskus, joka käyttää mm. tuotannon jätepuuta. Uudella betoniasemalla taas kierrätetään kaikki ylijäämäbetoni.

ASV käyttää betonintuotannossa ainoastaan 100 % puhdasta tuuli- ja vesisähköä. Sähkö hankitaan VENI Energia Oy:n kautta yhteishankintana ja on kokonaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua.

Lue myös betonin kierrättämisestä tietoartikkelistamme: Kierrätettävä betoni

Kysy lisää

ASV Betoni Oy

Kuparikatu 4
20380 Turku
p. 044 757 2928
Laskutustiedot