1811

Betonin ilmastovaikutukset yliarvioidaan usein

Betoniteollisuus ry otti jäsentiedotteessaan kantaa betonin ilmastovaikutuksiin. Sementin valmistus ja tätä kautta betonirakentaminen nostetaan Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajan Jussi Mattilan mukaan aika ajoin esimerkiksi ympäristöä kuormittavasta rakentamisesta, huolimatta siitä että vain harva tietää mikä on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen todellinen taso.

Kaiken suomalaisen betonirakentamisen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 2 % Suomen kokonaispäästöistä. Betonirunkoisten asuinkerrostalojen betonirakenteiden osuus Suomen taas on luokkaa 0,2 %.

Kun verrataan betonirakentamista puun käyttöön etenkin hakkuiden merkitystä hiilinieluina toimiviin metsiin, saadaan jonkinlaista kokonaiskuvaa. Tilastot kertovat, että Suomen metsien hiilinielu on voinut pienentyä hakkuiden johdosta 25 milj. hiilidioksiditonnia jopa yhden ainoan vuoden aikana. Tämä vastaa päästöinä kaikkea Suomessa tapahtuva betonirakentamista 25 vuodessa tai betonisten kerrostalojen rakentamista noin 250 vuoden ajan.

Betonirakentamisen ilmastovaikutukset tuntuvat näiden laskelmien perusteella hyttysen ininältä puun käyttöön verrattuna.

Lue Jussi Mattilan koko kirjoitus Betoniteollisuus ry:n betoni-uutiskirjeestä