1807

Betoni vai puu? Betonirakentaminenkin voi olla hiilineutraalia

Yksi osa tavoitetta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on rakennusteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen muun muassa suosimalla on puun käyttöä rakentamisessa. Tähän liittyen Ympäristöministeriö on webinaarissaan esittänyt puurakentamisen markkinaosuuden kasvattamista jopa 45 prosenttiin kaikesta kerrostalorakentamisesta lähivuosien aikana

Puurakentamisen hinta

Vaikka puurakentamisen kehittäminen yhtenä vaihtoehtona on tärkeää, se ei ole viisastenkivi, joka poistaa rakennusteollisuuden päästöt yhdellä iskulla. Puu- ja betonirakennuksia vertaillessa elinkaaripäästöjen ero puun eduksi oli vain 6 %. Itse rakentamisessa, missä energiantuotanto korostuu, etu oli suurempi, noin 20 %. Säästetyn hiilidioksiditonnin hinnaksi tuli kuitenkin noin 2500 €, mikä on satakertainen esimerkiksi EU:n päästökauppaan verrattuna tai 2,5 kertaa kalliimpaa kuin hiilidioksiditonnin sitominen sementin valmistuksessa.

Päästöjen vähentämiseen on laaja keinovalikoima

Jos puurakentamista lisätään Ympäristöministeriön tavoitteen mukaan, sen kokonaisvaikutus vähentää kasvihuonepäästöjä noin 0,3 %, mutta kasvattaa kustannuksia moninkertaisesti. Kehittämällä samanaikaisesti kaikkea rakentamista sekä ottamalla talteen sementtiteollisuuden ja betonirakentamisen päästöjä, voidaan samat tavoitteet saavuttaa huomattavasti kustannustehokkaammin.

Betoni ja puu täydentävät toisiaan rakentamisessa. Nyt ja tulevaisuudessa. ASV Oy on osaltaan mukana kehittämässä hiilineutraalia Suomea.

Lue lisää betoni- ja puurakentamisen suhteesta: https://asv.fi/ymparisto/puu