Virheviesti

 • Deprecated function: Required parameter $options follows optional parameter $data in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $name follows optional parameter $data in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $options follows optional parameter $data in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $name follows optional parameter $data in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $entity_type follows optional parameter $file in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $entity_type follows optional parameter $entity in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $entity_type follows optional parameter $values in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $entity_type follows optional parameter $view_mode in require_once() (line 342 of /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $form_state follows optional parameter $input funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $langcode follows optional parameter $path funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Required parameter $options follows optional parameter $base_table funktiossa include_once() (rivi 3542 tiedostossa /home/asv/domains/asv.fi/public_html/includes/bootstrap.inc).

Betoni on palo- ja kosteusturvallinen

ASV:n betonituotteilla on CE-sertifiointi EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Sertifioiduilla betonituotteilla rakentaminen on turvallista ja ne sopivat mitä erilaisimpiin kohteisiin sekä yhteiskuntarakentamiseen, julkisiin kohteisiin että pienrakentamiseen.

Betoni ei pala eikä sula

Betoni on palamaton rakennusmateriaali. Se luokitellaan parhaaseen A1- luokkaan. Palamattomalla rakennusmateriaalilla vältetään seuraavat haitat:

 1. palava materiaali lisää palokuormaa ja nostaa siten palolämpötiloja ja pidentää palon kestoa
 2. palavista materiaaleista tulee savua, hiilimonoksidia, myrkyllisiä kaasuja ja muita haitallisia palamisjätteitä
 3. palavat pintamateriaalit nopeuttavat yleissyttymistä ja palon leviämistä
 4. palo pääsee etenemään tai kytee hankalasti sammutettavissa onteloissa, jos niiden pinnoissa on palavaa materiaalia.

Palomäräyksissä palokuormat määräytyvät käyttötarkoituksen mukaan. Rakennusmateriaalien sisältämää palokuormaa on joissain tapauksissa otettu epäsuorasti huomioon asettamalla puurunkoisille taloille lisävaatimuksia tai rajoituksia. Puisessa asuinrakennuksessa voi palokuorma olla jopa yli kaksinkertainen betonirakennukseen verrattuna. Palamattomat betonipinnat voivat viivästyttää yleissyttymistä helposti syttyviin pintoihin nähden. Betonin lämmönvarauskyky sitoo palossa kehittyvää kuumuutta paremmin kuin hyvin eristävät ja kevyet pintamateriaalit.

Betonirakennus kestää palon sortumatta

Betonin jännitystaso rakenteessa on korkeintaan 60 prosenttia murtolujuudesta, minkä betoni vielä kestää lämpätilassa 500 °C. Betoniterästen kriittinen lämpötila on myös 500 °C. Eräitä hoikkia rakenteita lukuun ottamatta betonirakenne kestää aina vähintään tunnin standardipalon. Betonipeitettä kasvattamalla palonkesto saadaan aina neljän tunnin luokkaan, eli käytännössä betonirakenne kestää koko palon sortumatta. Betonirakennuksen sortumisia tulipaloissa ei juuri ole tapahtunut.

Teräs taipuu ja puu palaa, mutta betoni kestää

Teräs on palamaton materiaali kuten betoni, mutta kuumenee niin nopeasti, että suojaamaton teräsrakenne kestää standardipaloa vain noin 15 minuuttia. Puurakenteet pystytään luokittelemaan jopa 60 minuuttiin, mutta ilman sammutustoimenpiteitä puurakenne ei kestä sortumatta koko paloa. Esimerkiksi Lontoon Colindalessa kaksi rakenteilla ollutta puukerrostaloa tuhoutui nopeasti, vaikka palokunta tuli paikalle neljässä minuutissa hälytyksestä.

Betoni kestää kosteutta eikä homehdu

Betoni kestää hyvin kosteutta. Se jopa saavuttaa parhaat lujuusominaisuutensa, kun sitä säilytetään pitkään kosteassa. Betoni on luja ja kuormitusta kestävä kiinnitysalusta erilaisille pintamateriaaleille. Vaikka itse betoni kestääkin kosteutta, niin sen päällyste saattaa vaurioitua uudesta betonista tulevan alkalisen kosteuden vuoksi. Siksi betonirakenne tulee kuivata riittävästi ennen pinnoittamista.

Kosteusvaurioiden määrä Suomessa on kasvussa

Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat varsin yleisiä ja niiden määrä on tasaisessa kasvussa. Kosteusvaurioihin johtavia rakennusvirheitä on erityisesti alapohjan rakenteissa sekä märkätiloissa, joissa on levyrakenteiset laatoitetut seinät. Toinen laajoja kosteusvaurioita aiheuttava syy on viemäri- ja käyttövesiputkistojen sekä niihin liitettyjen laitteiden vuodot. Kosteutta voi rakennukseen tulla myös vuotavan vesikaton tai huonosti tiivistettyjen ikkunanpuitteiden kautta tai jos julkisivun tiiveys on puutteellinen. Vakuutustilastojen mukaan Suomessa sattui vuonna 2004 noin 35 000 vuotovahinkoa, joista vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä hieman yli 100 milj. euroa. Asuinrakennuksissa sattuu noin kerran 50 vuodessa vesivuodosta aiheutuva kosteusvaurio.

Vuonna 2004 keskimääräinen vuotovahinkokorvaus oli runsas 3000 euroa/vahinkotapaus.

Betonirunko kestää, pinnat voi vaihtaa

Betonirakenteet sietävät varsin paljon kosteutta. Lisäksi ne sitovat kosteutta vähän ja toisaalta kosteuden siirtyminen tapahtuu hitaasti. Äkillisessä vesivauriossa betonirakenteille riittää yleensä kuivaus eikä rakenteiden uusimisiin tarvitse ryhtyä. Pinnoitteet ja kostuneet puuosat sekä puulevyverhoukset on lähes poikkeuksetta uusittava.