• Betonipinta
  • Betonipinta

Betonijulkisivut

Monipuolisella betonilla saat julkisivuihin eloa

Betonijulkisivut ovat monimuotoisia, elinkaariedullisia ja pitkäkestoisia. Ne voivat olla värikkäitä tai mahdollisimman yksinkertaisia. Ne ovat kierrätettäviä ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä.

Betoni antaa arkkitehdille mahdollisuuksia

Betoni on maailman eniten käytetyin rakennusaine. Se on käyttäjälleen haastava materiaali, jonka työstäminen vaatii vahvaa ammattiosaamista. Paljon se vaatii, mutta paljon se myös antaa – betonin käyttö on erittäin monipuolista ja se onkin kehittynyt yhdessä arkkitehtuurin mukana.

Betoni saattaa jäädä usein taka-alalle rakennusten rakennusmateriaalina, mutta lukuisat pintamateriaalit ja betonin muovailtavuus antavat estetiikkaan ja pintavaihtoehtoihin lukemattomia erilaisia vaihtoehtoja ja betoni onkin nousemassa myös ulkosivujen materiaalina. Betoni voi olla samanaikaisesti karu ja lämmin, kova ja pehmeä.

Suoraviivainen ja selkeä betoni on 2000-luvun materiaali

Nykypäivän arkkitehtuurissa haetaan selkeitä linjoja ja pelkistettyä ulkoasua. Betoni pääsee näyttämään mahtinsa myös sisätilojen arkkitehtuurissa: portaikkoina, valon ja varjon rakentajana. Esimerkiksi yritysten ulkoasuissa halutaan korostaa suoria linjoja ja tekniikkaa –isoja lasipintoja yhdistettynä yhteneviin, avariin ja suoraviivaisiin betonirakenteisiin.Betonijulkisivun kehitys

Pitkäikäinen ja helppohoitoinen betonijulkisivu kestää pitkään

Suomen ilmasto-olosuhteet vaativat rakentajilta ja rakennusaineilta paljon – julkisivuilta vaaditaan kovat säilymisvaatimukset: pakkasenkestävyys ja karbonatisoituneessa betonissa tapahtuva terästen korroosio. Nykyaikainen betoniteknologia on kuitenkin pitkälle kehittynyttä. Mahdolliset vaurioriskit on helppo minimoida. Pakkasenkestävyys varmistetaan betonin suojahuokostuksella. Lisäämällä suojabetonikerroksen paksuutta teräsrakenteissa sekä betonin laatua parantamalla voidaan hidastaa teräksen korroosiota – betonirakenteiden laskennallinen käyttöikä terästen korroosion suhteen on 4–5 kertaistunut sitten 60-luvun. 

Helppo hoitaa, korjata ja uusia

Betonijulkisivut mitoitetaan nykyään 50 tai 100 vuoden käyttöiälle. Julkisivujen käyttöikäsuunnittelussa muuttujina ovat betonin laatu (vesi- ja sementtisuhde sekä betonin ilmamäärä) ja terästen suojabetonikerros.

Betonijulkisivut ovat hyvin helppohoitoisia, ja ne voidaan myös tarvittaessa vaihtaa uusiin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin valita oikeat rakennusmateriaalit, sillä ne vaikuttavat merkittävästi rakenteen huoltotarpeeseen sekä käyttöikään.

Tuote Käyttöikä Huoltoväli Kunnossapitoväli
       
Betonijulkisivu/
normaali raudoitus
Parveke-elementit
50 vuotta 5 vuotta, tarkastus 10 vuotta,
kuntoarvio,
mahdollinen painepesu
vedellä ja suoja-ainekäsittely,
puu- ja metalliosien maalaus
15 vuotta,
mahdollinen uusintamaalaus
(esim. PUR- pohjaiset maalit vaativat)
20...25 vuotta,
elastisen saumauksen osittainen korjaus,
laattapinnan osittainen korjaus,
rapatun pinnan paikkarappaus
       
Betonijulkisivu/
ruostumaton raudoitus
75...200
vuotta
5 vuotta, tarkastus 10 vuotta,
kuntoarvio 50 vuotta,
kuntotutkimus
25 vuotta,
saumojen kumitiivisteiden uusiminen
       
Ikkunat 40...50
vuotta
1 vuosi, tarkastus,
puhdistus 10 vuotta,
puupintojen pintakäsittely
15...25 vuotta,
erityislasien uusiminen
       
Pelitykset,
kourut,
syöksytorvet
25...30
vuotta
2 vuotta, tarkastus 15 vuotta,
osittainen uusiminen
       
Elementtien saumaukset,
julkisivun pinnoitteet
20...25
vuotta
1...2 vuotta, tarkastus 10...15 vuotta,
saumojen osittainen uusiminen

 

Julkisivun suhteelliset kustannukset
Suhteelliset kustannukset

Lukuisia vaihtoehtoja, ei pelkkää betoninharmaata ja karheaa pintaa

Betonin ei tarvitse olla aina samaa harmaata ja tietyn tuntuista. Betonin pintarakenteet ovat muunneltavissa moneksi. Sitä voidaan muunnella värillä, runkoaineilla sekä erilaisilla pintakäsittelyillä, tai yhdistelemällä edellä mainittuja keskenään – vain mielikuvitus on rajana. Ulkonäköön voidaan vaikuttaa monella eri tapaa: materiaalivalinnoilla saadaan aikaan erilaisia värejä, muoteilla erilaisia pinnan muotoja ja käsittelytavoilla erilaisia tekstuureja. Betoni voidaan myös pinnoittaa erilaisilla menetelmillä – rappauksella tai maalauksella. Sen pintaan voidaan liittää myös muita materiaaleja: tiili- ja keraamisia laattoja ja luonnonkiveä.

Betonipinnat

Tietoa ASV Oy:n betonipintavaihtoehdoista löytyy betonipintaoppaasta. Alla lisää esimerkkejä ja malleja erilaisista pintarakenne- ja värimahdollisuuksista.

Muottia vasten valetut pinnat

Lautamuottipinta
Lautamuottikuvioinen betonipinta

Pintakuvio laudan profiloinnin, puulajin ja sahaustekniikan mukainen.

Puulevymuottipinta
Puumuottikuvioinen betonipinta

Betonipinta muodostuu käytettävän puulevy tai –vanerin pinnan mukaisesti. Puupohjaiset levyt käsitellään veden imeytymisen estämiseksi joko öljyllä, lakkauksella, muotinirroitusaineilla, tai pinnoittamalla. Lakatuilla vanerimuoteilla saadaan tiiviitä ja sileitä betonipintoja.

Teräsmuottipinta
Teräsmuottikuvioinen betonipinta

Suuria, yhtenäisiä ja sileitä betonipintoja

Muottikangaspinta
Muottikangaskuvioinen betonipinta

Muottikangasta kumipinnalla käyttämällä saadaan tiiviimpiä valuhuokosettomia betonipintoja. Pintaan jää käytettävän kankaan kuvio.

Muovi- tai lasikuitumuottipinta
Muovi- tai lasikuitukuvioinen betonipinta

Suuria ja voimakkaasti muotoiltuja pintoja. Lujitemuovi tavallinen esimerkiksi pyöreiden pilareiden valussa.

Kumimuottipinta
Kumimuottikuvioinen betonipinta

Voimakas kuvio pienillä päästökuvioilla, esimerkiksi uusittaessa kopioimalla vanhoja koristeaiheita.

Wood-board-mold surface
Lautamuottikuvioinen betonipinta

Surface according to the profile, grain and cut of the wood plank.

Wood board mold
Puumuottikuvioinen betonipinta

The concrete surface is formed according to the surface of the wood board or plywood used. Wood-based boards are treated with oil, varnish, mold-release agents or coatings. With varnished plywood molds, dense and smooth concrete surfaces are obtained.

Steel-mold surface
Teräsmuottikuvioinen betonipinta

Large, uniform and smooth concrete surfaces.

Canvas-mold surface
Muottikangaskuvioinen betonipinta

Rubberized canvas molds are used for dense, less porous concrete surfaces. The surface retains the pattern of the fabric.

Plastic or glass fiber mold surface
Muovi- tai lasikuitukuvioinen betonipinta

Large and strongly-shaped surfaces. For example, fiberglass molds are common when casting round pillars.

Rubber mold surface
Kumimuottikuvioinen betonipinta

Strong pattern with small-emission patterns, for example, when recreating old ornamental patterns by copying.

Tuoreena käsitellyt pinnat

Steel rubbed surface
Tuoreena teräshierretty betonipinta

Rubbing with steel trowel after leveling and wood rubbing.

Sponge rubbed surface
Tuoreena sienihierretty betonipinta

Sponge-rubbing to dim the partially shiny, steel-rubbed surfaces to uniform appearance.

Brushed surface
Tuoreena harjattu betonipinta

Brushing after leveling and wood rubbing.

Exposed aggregate surface
Tuoreena syväpesty betonipinta

Pressure washing to over 2 mm depth. The surface color comes mainly from the stone used.

Fine exposed aggregate surface
Tuoreena hienopesty betonipinta

Pressure washing to a depth of less than 2 mm. The color is achieved with the aggregate or color pigments and aggregate.

Graphic concrete
Syövyttämällä kuvioitu graafinen betonipinta

With the help of surface-deceleration technology, the desired pattern is etched to the surface of the concrete.
The technique allows the use of individual patterns, as well as different washing depths.

Harjattu pinta
Tuoreena harjattu betonipinta

Harjaus oikaisun ja puuhierron jälkeen.

Rolled surface
Tuoreena telattu betonipinta

Dimming of shiny, steel-rubbed surfaces with a roller to uniform appearance.

Pesty pinta
Tuoreena syväpesty betonipinta

Painepesu yli 2 mm syvyyteen. Väri saadaan aikaan pääosin kiviaineksella.

Hienopesty pinta
Tuoreena hienopesty betonipinta

Painepesu alle 2 mm syvyyteen. Väri saadaan aikaan kiviaineksella, tai kiviaineksella ja väripigmenteillä.

Graafinen betoni
Syövyttämällä kuvioitu graafinen betonipinta

Pintahidastustekniikalla betonin pintaan syövytetään haluttu kuvio. Tekniikka mahdollistaa yksilöllisten kuvioiden käytön, sekä eri pesusyvyydet.

Telattu pinta
Tuoreena telattu betonipinta

Telauksella teräshierretyt, sileät ja osittain kiiltävät pinnat himmeiksi ja ulkonäöltään yhdenmukaisiksi.

Töpötetty pinta
Tuoreena töpötetty betonipinta

Muistuttaa rapattua tai karkeaa muottikangas pintaa. Töpötys harjalla teräshierron jälkeen.

Puuhierretty pinta
Tuoreena puuhierretty betonipinta

Voimakas hierto laudalla oikaisun jälkeen.

Teräshierretty pinta
Tuoreena teräshierretty betonipinta

Hierto teräslastalla oikaisun ja puuhierron jälkeen.

Sienihierretty pinta
Tuoreena sienihierretty betonipinta

Sienihierrolla teräshierretyt, sileät ja osittain kiiltävät pinnat himmeiksi ja ulkonäöltään yhdenmukaisiksi.

Brush tapped surface
Tuoreena töpötetty betonipinta

Resembles a plastered or rough-canvas-mold surface. Tapped with a stiff brush after steel rubbing.

Wood rubbed surface
Tuoreena puuhierretty betonipinta

Heavy rubbing with a board after leveling.

Kovettuneena käsitellyt pinnat

Split surface
Kovettuneena lohkottu ja halkaistu betonipinta

Hardened concrete surfaces split with special methods.

Hiekkapuhallettu pinta
Kovettuneena hiekkapuhallettu betonipinta

Kevyt puhallus poistaa vain sementtiliiman aiheuttaman kiillon, matala puhallus paljastaa pinnan valuhuokosia ja keskisyvä puhallus yksittäisiä, suuria kivirakeita sekä pienemmän kiviaineksen yhtenäisesti. Syvä puhallus paljastaa suuret kivirakeet yhtenäisesti koko pinnalta ja sementtiliima poistuu lähes kokonaan. Betonin runkoaine määrää pinnan värin.

Happopesty pinta
Kovettuneena happopesty betonipinta

Vedellä kyllästetty betonipinta kastetaan suolahappoon ja huuhdellaan runsaalla vedellä. Käsittely poistaa pinnan sementtiliimaa ja hienoainesta ja paljastaa karkeamman runkoaineen haluttuun syvyyteen, tavallisimmin puoleen millimetriin.

Hakattu ja murrettu pinta
Kovettuneena hakattu ja murrettu betoniopinta

Hakkauskäsittely eli meislaus poistaa betonipinnasta halutun paksuisen kerroksen paljastaen runkoaineen.

Hiottu pinta
Kovettuneena hiottu betonipinta

Kovettunut sileä betonipinta hiotaan koneellisesti 3–4mm syvyyteen. Kiillotusaineet ovat matta, kiiltävä ja heijastava kiiltävä.

Lohkottu ja halkaistu betonipinta
Kovettuneena lohkottu ja halkaistu betonipinta

Kovettuneena erikoistekniikalla halkaistu betonipinta.

Sandblasted surface
Kovettuneena hiekkapuhallettu betonipinta

Light blasting only removes the shine from the concrete adhesive, medium blasting reveals surface pores and medium-heavy blasting brings out individual, larger stone nodules and small-aggregate material uniformly. Heavy blasting reveals the larger particles completely and removes the concrete adhesive entirely. The concrete ingredients used determine the color of the concrete surface.

Acid washed surface
Kovettuneena happopesty betonipinta

The fresh concrete surface is dipped in hydrochloric acid and rinsed with plenty of water. The acid erodes the concrete adhesive from the surface and finer particles and reveals the coarser-concrete ingredients to a predefined depth, usually 0,5 mm.

Chiselled surface
Kovettuneena hakattu ja murrettu betoniopinta

Chiseling removes the predefined layer from the surface and reveals the concrete ingredients. 

Polished surface
Kovettuneena hiottu betonipinta

The hardened smooth concrete is sanded mechanically to the depth of 3–4 mm. The polishing levels are matte, shiny and reflecting shiny.

Värilliset betonipinnat

Väribetonipinnat

Väribetonipinnat
Värjätty betonipinta

Pigmentillä ja/tai kiviaineksella värjättyä betonia. Kirkkaimmat värisävyt saadaan käyttämällä valkosementtiä.

Stained concrete surfaces
Värjätty betonipinta

Concrete stained with pigment and/or aggregate. The brightest color shades are obtained using white cement.

Pintavärjätyt betonipinnat

Sininen betoni eli ns. kuparibetoni
Kuparivärjätty sininen betonipinta

Betonimassan joukkoon lisätään kuparijauhetta. Kovettumisen jälkeen betoni käsitellään ammoniumkloridiliuoksella. Lopputulos: sininen tai turkoosinvärinen betoni.

Kemiallisesti värjätyt betonipinnat, kuten ruskeaksi värjätty betoni eli ns. Umbra
Kemiallisesti värjätty betonipinta

Betoniin imeytetyt kemikaalit reagoivat sementin kanssa. Betoniseoksen kiviaines ei värjäydy. Käsittely sopii mm. hiottujen betonipintojen ja muottia vasten valettujen pintojen värjäyskäsittelyksi.

Glazed concrete
Lasuurikäsitelty värillinen betonipinta

Glazing is a chemical surface treatment for concrete. It enables translucent, colored surfaces.

Blue concrete aka. copper concrete
Kuparivärjätty sininen betonipinta

Copper powder is added to the concrete sludge. After hardening, the concrete is treated with ammonium-chloride solution. The end result is blue or turqoise concrete.

Chemically coloured concrete such as umbra or brown concrete
Kemiallisesti värjätty betonipinta

The chemicals absorbed by the concrete mix react with the cement. The aggregate does not become stained. This treatment is suitable, for exmple, for staining sanded-concrete surfaces and molded surfaces.

Lasuuribetoni
Lasuurikäsitelty värillinen betonipinta

Lasuurit ovat kuultavia, kemiallisia betonin pintakäsittelyjä, joilla aikaansaadaan värillisiä läpikuultavia pintoja.

Maalatut betonipinnat

Maalattu betonipinta
Lasuurimaalattu betonipinta

Läpikuultavilla tai peittävillä betonin maalaukseen soveltuvilla maaleilla maalatut betonipinnat. Lasuurimaalatut pinnat ovat läpikuultavia ja betonin pinnanlaatu tulee esiin.

Lasuurimaalattu betonipinta
Lasuurimaalattu betonipinta

Läpikuultavilla tai peittävillä betonin maalaukseen soveltuvilla maaleilla maalatut betonipinnat. Lasuurimaalatut pinnat ovat läpikuultavia ja betonin pinnanlaatu tulee esiin.

Lasuurimaalattu betonipinta
Maalattu betonipinta

Läpikuultavilla tai peittävillä betonin maalaukseen soveltuvilla maaleilla maalatut betonipinnat. Lasuurimaalatut pinnat ovat läpikuultavia ja betonin pinnanlaatu tulee esiin.

Painted concrete surface
Lasuurimaalattu betonipinta

Concrete surface painted with special paint that covers surface patterns.

Glazed surface
Maalattu betonipinta

Concrete surfaces painted with translucent or stain-block paints suitable for painting concrete. Glazed surfaces are translucent and the surface quality of concrete comes out.

Laattapinnat

Tiili-, klinkkeri- tai luonnonkivilaatta betonijulkisivun pintana
Laatta-, klinkkeri- tai tiiliverhoiltu betonipinta

Julkisivu voidaan suojata antigraffiti-aineella, suojaavilla pinnoitteilla tai impregnointiaineilla.

Tile, clinker or brick covered concrete
Laatta-, klinkkeri- tai tiiliverhoiltu betonipinta

Facades can be treated with anti-graffiti or protective coatings or impregnation agents.

Muut betonipinnat

Crushed brick surfaces
Tiilimurskebetonipinta

The aggregate on the surface of the concrete has been replaced by crushed brick. The surface then is sandblasted, washed or sanded. Large, flat and uniform-brick-colored surfaces can be made.

Sprinkled surfaces
Sirotebetonipinta

Sprinkled surface is made by sprinkling surface material on the fresh concrete.

Tadao Ando surface
Tadao Ando -betonipinta

A labor-intensive surface that is handcrafted by professionals. The preparation of the surface involves several stages of work. The surface is named after its inventor, Japanese architect Tadao Ando.

Concrete block surfaces
Betoniharkkopinta

Clean masonry surfaces from concrete blocks. The block color can be either normal gray, or a lighter shade if white cement is used in manufacturing the blocks.

Plasterd concrete surfaces
Rapattu betonipinta

Surface is achieved through rubbing or spraying. The plaster-layer thickness is determined on a case-by-case basis. Color is achieved with painting or by using colored-plaster masses.

Patterned concrete surface
Kuvioitu betonipinta

Fresh-concrete surface can also be textured, in addition to various rubbing techniques, by pressing the desired pattern on the fresh surface. For example, concrete-sprayed surfaces can be made to resemble a surface molded with a sawn wood board.

Steel brushed surfaces
Teräsharjattu betonipinta

A steel-brushed surface is created at the age of a few days by brushing the hardening concrete adhesive off. The aggregate needs to be strong enough to avoid scratching when brushed. The surface resembles a sandblasted surface.

Crushed glass surface
Lasimurskebetonipinta

The aggregate on the concrete surface has been replaced by crushed glass. Surface treatment by washing or sanding. Can be most confidently used indoors. On exterior surfaces, determine the shelf life of the glass in the concrete.

Kuvioitu betonipinta
Kuvioitu betonipinta

Tuore betonipinta voidaan eri hiertotapojen lisäksi kuvioida painamalla tuoreeseen pintaan halutunlainen kuvio. Esimerkiksi ruiskubetonoitu pinnat voidaan näin saada muistuttamaan esimerkiksi sahattua lautamuottia vasten valettua pintaa.

Teräsharjattu pinta
Teräsharjattu betonipinta

Teräsharjattu pinta tehdään muutaman vuorokauden iässä harjaamalla kovettuva sementtiliimakerros pois. Kiviaineksen on oltava niin lujaa, ettei se naarmuunnu harjattaessa. Pinta muistuttaa hiekkapuhallettua pintaa.

Lasimurskepinta
Lasimurskebetonipinta

Betonin pinnassa oleva kiviaines on korvattu lasimurskeella. Pintakäsittelynä pesu tai hionta. Voidaan varmimmin käyttää sisätiloissa. Ulos tulevissa pinnoissa selvitettävä lasin säilyvyys betonissa.

Tiilimurskepinta
Tiilimurskebetonipinta

Betonin pinnassa oleva kiviaines on korvattu tiilimurskeella. Pinta hiekkapuhalletaan, pestään tai hiotaan. Voidaan tehdä isoja tasavärisiä tiilen värisiä pintoja.

Sirotepinta
Sirotebetonipinta

Sirotepinta valmistetaan heittämällä sirotetta tuoreen betonin pintaan

Tadao Ando -pinta
Tadao Ando -betonipinta

Paljon työtä vaativa pinta, joka tehdään käsityönä ammattilaisten toimesta. Pinnan tekoon sisältyy useita työvaiheita. Pinta on nimetty kehittäjänsä japanilaisen arkkitehdin Tadao Andon mukaan.

Betoniharkkopinnat
Betoniharkkopinta

Betoniharkoista puhtaaksi muuratut pinnat. Betoniharkkojen värisävy voi olla normaali harmaa tai betonimassaa voidaan vaalentaa mm. valkosementin avulla.

Rapatut betonipinnat
Rapattu betonipinta

Tehdään hierto- tai ruiskupintana. Rappauksen kerrospaksuus valitaan tapauskohtaisesti. Väri saadaan aikaan maalaamalla tai käyttämällä värillisiä rappausmassoja.

Oppaat

ASV betonipintaopas

ASV Betonipintaopas

Betoni on monipuolinen ja moni-ilmeinen pintamateriaali. Erilaiset struktuurit, kuviot ja värit onnistuvat käyttämällä värejä, käsittelyjä ja raekokoja.