Betonialan linkkejä

Betoni.com 

Löydät näiltä sivuilta tietoa betonista, sen ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista. Alan tilastot kertovat betonirakentamisen laajuudesta.

Inspecta.fi 

Inspecta Sertifiointi on kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja laaduntarkastusorganisaatio, jonka arvioihin luottavat paitsi asiakkaat, myös rahoituslaitokset, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset.

Betoniyhdistys.fi

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys.

RakennusteollisuusRT.fi

Rakennusteollisuus RT ry on liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista seuraavista viidestä toimialasta.