Tilaa betoniaOta yhteyttä

Vähähiilinen betoni leikkaa rakentamisen päästöjä huomattavasti

Betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali ja sitä käytetään maailmassa noin 13 miljardia kuutiometriä vuosittain. Suomessa sitä kuluu 5 miljoonaa kuutiota.

Betonin valmistusaineita sementtiä, vettä ja kiveä löytyy lähes kaikkialta, joten sen valmistaminen ei loppujen lopuksi tuota suuriakaan päästöjä, kun ainesosia ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Lisäksi betonin ominaispäästöt ovat muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna pienet, vain 0,1 kg CO2 tuotekiloa kohti. Betonin ympäristövaikutukset syntyvätkin sen valtavista käyttömääristä.

Monta tapaa betonin päästöjen vähentämiseen

Vähähiilinen betoni on yksi ratkaisu betonin ympäristörasituksen vähentämiseksi. Alan yritykset ja Aalto-yliopisto ovat listanneet keinoja betonin ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Lyhyellä aikavälillä merkittävin näistä on rautateollisuuden sivuvirtana syntyvän masuunikuonan hyödyntäminen seosaineena perinteisen portland-sementin lisäksi. Pitkällä tähtäimellä taas hiilidioksidin talteenotto sementtitehtaalla vähentää hiilijalanjälkeä eniten.

Vähähiilistä betonia lähes kaikkeen rakentamiseen

Suomessa vähähiilistä betonia tarjoavat johtavat betonintuottajat, muun muassa Ansion Sementtivalimo. Tätä varten on julkaistu Suomen Betoniyhdistyksen vähähiilisyysluokitus ja -laskuri. (https://vahahiilinenbetoni.fi/) Luokituksen avulla tilaaja ja suunnittelija voivat asettaa rakentamisen hiilijalanjäljelle ja vähähiilisyydelle tavoitteita. Muilla rakennusmateriaaleilla ei vastaavaa luokitusta ole.

Projektin vähähiilisyysluokan valinnassa on huomioitava vähähiilisten betonien saatavuus. Vähähiilisyys luokat vaihtelevat betonilaadun mukaan ja matalimpia luokkia ei kaikissa tuotteissa välttämättä vielä saavuteta.

ASV toimittaa tällä hetkellä GWP.REF-GWP.70 luokan betoneita ja erikoistapauksissa päästään vieläkin alempiin luokkiin. Tarjonta ja betonilaadut kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, joten kannattaa tarkistaa tilanne myynnistämme.

Lisätietoja

Betonituotteet, myynti ja markkinointi


Myynti, markkinointi, hankinta
Ari-Pekka Ansio
p. 02 477 0100
p. 050 2293
ari-p.ansio[at]asv.fiTehtaanjohtaja, kunnossapito
Kari Ansio
p. 050 2294
kari.ansio[at]asv.fi