Tilaa betoniaOta yhteyttä

Sertifioitu vähähiilinen betoni auttaa päästöjen mittaamisessa ja vähentämisessä

Suomen Betoniyhdistys ry:n BY-Vähähiilisyysluokitus® on vapaaehtoinen menetelmä betonin CO2-päästöjen mittaamiseksi ja vähentämiseksi. Sen avulla rakennuttajat, suunnittelijat ja tilaajat voivat vertailla ja kilpailuttaa eri valmistajien vähähiilisiä tuotteita tai asettaa rakennuskohteelle vähähiilisyysluokan.

Sekä valmisbetonin että betonielementtien hiilipäästöjen luokitteluun on omat BY-luokitustaulukkonsa. GWP-luokkien mukaiset päästöarvot tulee olla laskettu Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymällä laskurilla ja laskelmien tulee olla Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksymän kolmannen osapuolen valvomia. Toisin sanoen vähähiilisen betonin on oltava myös sertifioitua.

Mikä on BY-Vähähiilisyysluokitus®?

Betonin lujuusluokkien kanssa yhdenmukainen päästöluokitus auttaa rakennusten hiilijalanjäljen laskemista suunnitteluvaiheesta lähtien. Sen päätavoite on betoninvalmistuksen hiilidioksidipäästöjen alentaminen.

BY-luokituksessa betonilaadut on jaettu hiilidioksidipäästöjen pohjalta viiteen eri luokkaan. Valmisbetoneiden luokitus käsittää yhteensä 18 ja betonielementtien 17 eri betonilaatua. Betonivalmistaja voi luokitella reseptinsä eri luokkiin, kunhan niiden päästöt ovat luokituksen vaatimusten mukaiset. Luokitukset ovat betoniresepti- ja -asemakohtaisia.

Aitoa ja kestävää betonia pienemmillä päästöillä

BY-Vähähiilisyysluokat on merkitty GWP.NN (Global Warming Potential) tunnuksella, jossa NN on betonin päästötaso verrattuna referenssitasoon. Näin ollen esimerkiksi valmisbetonin GWP.70™ -merkintä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöt ovat enintään 70 % verrattuna suomalaisten valmisbetonivalmistajien vuoden 2021 keskimääräiseen päästötasoon. Betonielementtien referenssitaso taas on vuoden 2023 päästötaso.

Betonituotteiden luokitus koskee aluksi vain Suomessa valmistettuja betonituotteita, koska ainoastaan kotimaisille raaka-aineille ja energialle on olemassa luotettavat ominaisarvot. Samasta syystä koko rakennukselle ei voi määrittää GWP-luokitusta, sillä luokituksen päästöarvot tai GWP-luokat eivät ulotu betonirakenteiden raudoitukseen tai betonin kuljetuksiin tai työmaatoimintoihin.

Vähähiilisyysluokka ei myöskään kumoa betonille määritettyjä muita vaatimuksia. Esimerkiksi rakenteiden ja elementtien lujuus- ja säilyvyysominaisuuksien, kuten rasitusluokat, tulee täyttyä vähähiilisyysluokasta riippumatta. Betonin vähähiilisyys voi kuitenkin vaikuttaa betonin ominaisuuksiin, kuten lujuuskehitykseen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Valmisbetoni, myynti ja tilaukset

ASV Betoni Oy,
Betoniasema Turku


Marko Koskinen
p. 044 757 2928

Tarjouslomake


ASV Betoni Oy,
Betoniasema Paimio


Ismo Ilola
p. 02 477 0120
p. 050 406 6101
paimio[at]asv.fi

Tarjouslomake

Betonituotteet, myynti ja markkinointi


Myynti, markkinointi, hankinta
Ari-Pekka Ansio
p. 02 477 0100
p. 050 2293
ari-p.ansio[at]asv.fiTehtaanjohtaja, kunnossapito
Kari Ansio
p. 050 2294
kari.ansio[at]asv.fi