Tilaa betoniaOta yhteyttä

Betoni- vai puurakenne? Molemmille on paikkansa

Betonirakentaminen koetaan usein huomattavasti saastuttavampana kuin puurakentaminen. Suurin osa rakennusten ja rakennusalan päästöistä syntyy kuitenkin energiantuotannossa.

Itse materiaalien osuus kokonaispäästöistä on vain vajaat 12 %.

Helsingin kaupungin vertailussa (Kehittyvä kerrostalo 2018—2020, Kuninkaantammi) valtaosa päästöistä betoni- ja puurunkoisten asuintalojen välillä syntyi asumisen energiankulutuksesta. Kaikkiaan puurakennuksen elinkaaripäästöt todettiin vain 6 % pienemmiksi sadan vuoden aikana. Kun materiaalien valmistus, kuljetus, uusiminen ja loppukäsittely huomioitiin, parani puurakentamisen tehokkuus vielä tästä.

Puurakentamisen hinta

Puurakentamisella on siis etunsa, mutta vähähiilisyyden hinta on hyötyyn nähden korkea. Puunkäyttö säästää hiilidioksidia betoniin verrattuna hiukan alle 100 kg/m2, mutta Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (Ara) laskelmien mukaan rakentamisen neliöhinta on 235 € kalliimpi. Puurakentamisella säästetyn hiilidioksiditonnin hinnaksi muodostuu siten 2500 €. Satakertaisesti sen mitä hiilidioksiditonni maksaa EU:n päästökaupassa.

Koska päästöt syntyvät pääosin valmistusvaiheessa ja hiilidioksidin talteenotto sementtitehtaan piipusta maksaa noin 100 €/tonni, on betoni oikeilla toimenpiteillä edelleen kilpailukykyinen rakennusmateriaali myös ympäristönäkökohdasta.

Betonikin voi olla hiilineutraali vaihtoehto

Betonirakentaminen on mahdollista toteuttaa ympäristöystävällisesti ja päästöjen vähentäminen tukee Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta 2035 mennessä. Betonirakennusten yli 100 vuoden käyttöikä ja betonin kierrätettävyys parantavat elinkaaripäästöjen suunnittelua seurantaa.

Myös betonirakennusten suunnittelu on puisia noin 30 % nopeampaa. Ja kun materiaalinkäsittely tulevaisuudessa kehittyy entisestään, saadaan betonirakenteista myös kevyempiä, mikä pienentää niiden hiilijalanjälkeä entisestään.

Sekä puulle että betonille on paikkansa rakentamisessa ja ne täydentävät toisiaan, eivät korvaa. Kotimainen rakennusteollisuus on korkeatasoista, ja kohdistamalla toimenpiteet oikein, sen päästöt saadaan neutralisoitua tehokkaasti.

ASV tekee betonirakentamisesta ympäristöystävällisempää

Ansion Sementtivalimo työskentelee jatkuvasti vihreämmän rakentamisen eteen. Betonintuotannossa syntyvät raaka-aine ja energiavirrat kierrätetään ja käytetään uudelleen. Myös energiaa tuotetaan paikallisesti kierrätysmateriaaleja hyväksikäyttäen.

ASV on sitoutunut ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen ja edistämään omalta osaltaan tavoitetta tehdä rakennusteollisuudesta hiilineutraali.

Tiesitkö?

Sekä betonilla että puulla on paikkansa rakentamisessa. Niiden tuotanto ja käyttö tuottavat erilaisia päästöjä eri vaiheissa, mutta sopivilla toimenpiteillä molempien käytöstä saadaan hiilineutraalia rakentamisen tehokkuudesta ja laadusta tinkimättä.